Rekuperator

Rekuperator jest urządzeniem umożliwiającym odzyskiwanie ciepła z powietrza. Nowoczesne centrale wentylacyjne zapewniają ciągłą wymianę powietrza w budynku chroniąc przed rozwojem grzybów, gromadzeniem się bakterii, roztoczy, zanieczyszczeń oraz szkodliwych dla organizmu związków chemicznych takich, jak tlenek węgla.

Proces rekuperacji przebiega w sposób niezwykle energooszczędny, ponieważ polega na wzajemnej wymianie usuwanego ciepła i świeżego powietrza. Jest to wyjątkowo komfortowa metoda wentylacji, cicha, oszczędna, znacznie poprawiająca jakość życia i pozytywnie wpływająca na stan zdrowia osób przebywających w budynku. Charakteryzuje się także niezwykle łatwą obsługą i konserwacją.