Firma Vatra S.A. wykonywała instalacje ogrzewania w obiekcie “Klasztor Karmelitek Bosych” w Łodzi. Węzeł cieplny budynku opierał się o kaskadę pomp ciepła mocy 240kW, dla których dolnym źródłem ciepła były odwierty o łącznej głębokości 3400 metrów. Roboty zostały zakończone w październiku 2013 roku. Podwykonawcą tego etapy była firma PRO-WIERT. Instalacja dolnego źródła ciepła została wykonana z należytą starannościąi w zaplanowanym terminie. Vatra S.A. z pełnym przekonaniem poleca firmę Pro-Wiert jako profesjonalnego i rzetelnego Wykonawcę odwiertów

Vatra S.A